Krajský súd

Košice

Názov: Spoločná budova justičných zložiek v Košiciach, Krajský súd

Autorstvo: Ján Šprlák Uličný (1933 – 1993)

Projekt: 1975

Realizácia: 1977 – 1983

Adresa: Štúrova 29, 041 10, Košice

Typ: administratívna stavba

Pamiatková ochrana: bez ochrany

Vlastník: Ministerstvo spravodlivosti SR

Stav: ⬤ pred rekonštrukciou

Spoločnú budovu justičných zložiek v Košiciach, dnešný Krajský súd, predstavoval komplex viacerých funkčných častí skĺbených do jedného celku. Architekt Ján Šprlák-Uličný navrhol stavbu ako konglomerát objemov, pričom z prevádzkovej časti horizontálnej podnože tvaru L vyrastá trojica kubusov. V budove pôvodne sídlili Krajský súd, Mestský súd, Okresný súd, Štátne notárstvo mesta i Štátne notárstvo okresu.

Tuhé a ťažké hmoty objektu, ktoré tvoria dominantu daného miesta, zjemňuje opláštenie zo svetlého keramického obkladu. Napriek obmedzeným materiálovým a technickým možnostiam tu architekt dokázal zaujímavo pracovať aj s architektonickým detailom. Ide predovšetkým o spôsob tvarovania nároží jednotlivých hmôt či subtílne stĺpy obložené tmavohnedými keramickými tvarovkami, ktoré podopierajú časti prečnievajúcich objemov. Horizontálne pásy okenných otvorov ešte umocňujú výrazné slnolamy. Osobitými prvkami skôr striedmeho interiéru sú mozaikové obklady na chodbách spolu s farebnými vitrážami od Vincenta Hložníka.

Monika Kicová

Literatúra a pramene

 

ŠPRLÁK, Ján. Spoločná budova justičných zložiek v Košiciach. Projekt XXVII, 1985, č. 2, s. 28 – 29.