Prokuratúra

Košice

Názov: Krajská a okresná prokuratúra

Autorstvo: Viktor Malinovský, statika: Pavol Smutelovič, Viliam Chmel, spolupráca: Štefan Fedák, Ondrej Katuščák

Projekt: 1965

Realizácia: 1967 – 1968

Adresa: Mojmírova 1400/5, 040 01 Košice

Typ: administratívna stavba

Pamiatková ochrana: bez ochrany

Vlastník: Ministerstvo spravodlivosti SR

Stav: ⬤ rekonštruované, iný raster vonkajšieho plášťa

Deväťpodlažná budova krajskej a okresnej prokuratúry je jedným z charakteristických príkladov nových administratívnych budov, ktoré v slovenských mestách vznikali v priebehu 60. rokov 20. storočia. Namiesto prevádzok roztrúsených do viacerých objektov preferovali mnohé štátne inštitúcie a podniky svoje sídla v modernom type zlúčenej, výškovej administratívnej budovy.

Dôležitá funkcia budovy ako prokuratúry dovoľovala v tomto prípade použiť novodobé konštrukčné systémy a materiály, ktoré pri bežnej výstavbe neboli štandardom. Navyše, stavebné práce prebiehali mimoriadne rýchlo – celá realizácia trvala len 18 mesiacov.

Stavbu tvorí obal v podobe konzolovito vloženej závesovej steny a vnútorné komunikačné jadro. Práve fasáda zo závesovej steny, ktorej vertikálny raster tvorí dominantný architektonický charakter budovy, bola vnímaná ako experimentálny architektonicko-stavebný prvok, ktorého kvality či nedostatky ešte neboli v danej dobe veľmi známe. Oceľový skelet je doplnený o bezprievlakovú konštrukciu stropov zo železobetónových dosiek.

Prevádzka budovy bola riešená v čo najväčšej jednoduchosti a úspornosti. Jednotlivé podlažia disponovali kanceláriami, menšou halou, schodiskom a výťahmi, v prízemí a na poschodí sa nachádzali časti pre byty. 

Hmota prízemia, tvorená tehlovým murivom s atypicky posunutým vstupom smerom k nárožiu, je zdôraznená mozaikovým obkladom a vytvára tak kontrast k výškovej časti ľahkých a vzdušných presklených poschodí. Architekt celý objekt kompozične zakončil výraznou pergolovou rímsou, ktorá sa tiahne po obvode najvyššieho podlažia.

Budova bola už od počiatku plánovaná ako výrazný solitér. Na asanovanom pozemku obdĺžnikového tvaru medzi ulicami Mojmírova a Ždanova (dnešná Grešákova) tak vznikla stavba na jednoduchom pravouhlom pôdoryse, ktorá mala tvoriť jednu z výškových dominánt južnej časti centra mesta. Architekt pri návrhu počítal aj s vytvorením verejného priestranstva pred vstupom. To malo dotvárať menšie námestie doplnené o zeleň. Bohužiaľ, tento zámer ostal dodnes nedopovedaný a jediným mestotvorným prvkom teda ostáva plastika od Jána Mathého v tesnej blízkosti súčasného parkoviska pred budovou.

Monika Kicová

Literatúra a pramene

 

Administratívna budova krajskej a okresnej prokuratúry v Košiciach. Košice: Hutné stavby, 1967.

KRIVOŠOVÁ, Jana a LUKÁČOVÁ, Elena. Premeny súčasnej architektúry Slovenska. Bratislava: Alfa, 1990. s. 88 – 89.

MALINOVSKÝ, Viktor et al. 20 rokov Stavoprojektu v Košiciach. Košice: Stavoprojekt. s. 54 – 55.

MARKOVIČ, Ján a ŠEMORÁDIK, Anton. Hutné stavby. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo: Hutné stavby, 1968.

ROKOŠNÝ, Anton. Budova prokuratúry v Košiciach. Projekt X, 1968, č. 5, s. 112 – 113.